Máy xúc lật cần dài (đổ cao)

Máy xúc lật cần dài được sản xuất theo máy xúc lật nhưng trang bị cần xúc dài hơn hoặc trang bị gầu đổ 2 tầng để có thể đổ cao trên 4 mét phục vụ cho các công việc đặc thù như: xúc mùn cưa, xúc mì, dăm bào…