Máy kẹp gỗ

Máy kẹp gỗ được thiêt kế theo máy xúc lật cải tiến thêm chức năng kẹp gỗ. Đều được cả nhà máy MingyuSDLG sản xuất phục vụ cho công việc: kẹp gỗ, kẹp giấy, kẹp mía…