Máy xúc lật SDLG

Máy xúc lật SDLG là tập đoàn liên doanh với VOLVO của Thụy Điển. Là sản phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu. Hiện tại có nhiều phân khúc sản phẩm VOLVO đã ủy quyền toàn bộ cho SDLG sản xuất.